1. Group blog – בלוג קבוצתי – בלוג המנוהל, נכתב ומופץ על ידי מספר בלוגרים.
 2. Event blog – בלוג אירוע – בלוג המתאר, מלווה ומנציח אירוע מסויים.
 3. Kittyblogger – בלוג חתולים – בלוג אשר עוסק בחתולים.
 4. Celeblog / Celebriblog – בלוג סלבריטי – בלוג אשר עוסק בחיי הזוהר, סלבריטיים ומפורסמים.
 5. Clog Blog – בלוג עץ – בלוג אשר נכתב בשפה ההולנדית או הגרמנית.
 6. CEOBlog – בלוג CEO – בלוג המנוהל על ידי מנכ"ל של חברה או גוף ארגוני גדול.
 7. Plog – בלוג פרוייקט – בלוג המלווה פרוייקט מסויים באינטרנט או מחוצה לו.
 8. Movlogs – בלוג וידאו סלולרי – בלוג המנוהל, מופץ ונכתב על בסיס וידאו סלולרי.
 9. Splog – בלוג ספאם – בלוג ספאם אשר התכנים בו מופצים רק לשם קידום אתרים אחרים או קידום מוצרים שונים באינטרנט.
 10. Tech blog – בלוג טכנולוגי – בלוג אשר עוסק בנושאים טכנולוגיים.
 11. Anonoblog – בלוג אנונימי – בלוג אשר נכתב בצורה אנונימית לחלוטין.
 12. Linguablog – בלוג לשוני – בלוג אשר עוסק בנושאי שפה, לשון ותרגום.
 13. Metablog – בלוג על בלוגינג – בלוג אשר עוסק בנושאי בלוגינג, פרובלוגינג והבלוגספירה.
 14. Milblog – בלוג צבאי – בלוג אשר נכתב על ידי גורמים צבאיים כאלה ואחרים.
 15. Blawg – בלוג משפטי – בלוג אשר נכתב על ידי עורכי דין או צוות הקשור לנושאים משפטיים.
 16. Edu-blog – בלוג חינוכי – בלוג אשר נכתב על ידי גורמים חינוכיים, בית ספר, מכללות ואוניברסיטאות.
 17. Shocklog – בלוג מזעזע – בלוג אשר מציג תכנים מזעזעים אשר מטרתם לעורר תגובות שליליות בקרב הגולשים בו.
 18. Klog – בלוג ארגוני – בלוג ארגוני אשר נכתב על ידי עובדים בארגון כלשהו. בדרך כלל, בלוגים אלה נפוצים בקרב ארגונים גדולים.
 19. Blogsite – בלוג משולב – בלוג אשר מכיל בתוכו תכנים רבים מבלוגים אחרים ברשת. בלוגים מסוג זה משתמשים בצורה רחבה בסינדיקציה של תכנים RSS.
 20. Dark Blog – בלוג שחור – בלוג שאינו מוצג בצורה פומבית ( חור שחור ברשת ).

אם יש לך רצון לפתח ביחד עימי את מילון המונחים הנ"ל, אשמח מאוד שתיצור עימי קשר ותצרף את הביטויים, המונחים והמושגים שלך.