1. Weblog – בלוג – בלוג הוא יומן רשת בו אתה יכול להציג את דעותיך על נושא מסויים. בדרך כלל, בלוג מוצג בסדר כרונולוגי הפוך בו הקטעים החדשים מופיעים בהתחלה והקטעים הישנים יותר מופיעים בסוף.
  2. Blog – בלוג – קיצור שם המילה Weblog.
  3. Blogging – בלוגינג – פעולת הכתיבה בבלוגים.
  4. Blogger – בלוגר – האדם שכותב את הבלוג.
  5. Blogosphere – בלוגספירה – ציבור הבלוגרים אשר כותבים בלוג בצורה פעילה.

אם יש לך רצון לפתח ביחד עימי את מילון המונחים הנ"ל, אשמח מאוד שתיצור עימי קשר ותצרף את הביטויים, המונחים והמושגים שלך.